Afhængigheder

Hvad er en afhængighed?

En afhængighed opleves som en kraftig fysisk eller psykisk trang til eller behov for noget. Der er ikke blot tale om en lyst til fx sukker, men en nærmest tvangslignende besættelse, der gør det ekstremt ubehageligt og nærmest umuligt at undvære det, man er afhængig af.

Man kan udvikle en afhængighed af fx stoffer, alkohol, sukker, træning, sex, porno eller spil/gaming. Man kan også udvikle afhængigheder af bestemte former for adfærd eller de følelser, som bestemte handlinger kan være forbundet med. Eksempelvis kan trangen til at overspise og/eller kaste op, efter man har spist, være meget styrende for visse personer med et vanskeligt eller tvangspræget forhold til mad.

Man kan tale om en psykisk afhængighed, når man oplever at være afhængig af fx den glæde eller følelse af velvære, som en aktivitet fører til. Ved en fysisk afhængighed vil kroppen reagere med fx hovedpine, kvalme, svimmelhed eller andet fysisk ubehag, hvis den ikke får tilført det stof, den er vant til.

Afhængighed kan give anledning til misbrug. Ved misbrug er der tale om en alvorlig tilstand, hvor man har mistet kontrollen over sit forbrug af fx alkohol. Ifølge Psykiatrifonden er der tale om et misbrug, når ens brug giver helbredsmæssige problemer eller udfordringer i hverdagslivet.

Symptomer på afhængighed

Ved en afhængighed vil man opleve en regelmæssig trang til/craving efter en bestemt aktivitet. Målet kan både være at opnå den positive effekt ved fx at indtage et stof, men også at undgå det fysiske eller psykiske ubehag, der er forbundet med ikke at gøre det. Det kan fx være, at man oplever angst eller depression, som dulmes, når man udfører en bestemt handling.

Hvis du har udviklet en afhængighed vil du opleve en kraftig trang til at indtage noget bestemt eller udføre en bestemt handling flere gange om dagen. Du kan føle, at det er umuligt at komme igennem dagen, hvis ikke du får det, du craver, og at dine tanker meget af tiden fokuserer på, hvordan og hvornår du kan få/gøre det igen.

Få hjælp til din afhængighed

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en afhængighed, er du velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak. Du kan også booke en tid til samtale. I terapien arbejder vi bl.a. med, hvad du kan gøre for at genvinde en følelse af kontrol over din hverdag, så du ikke skal være styret af overvældende trang.