Undervisning, kurser og supervision

Undervisning og kurser

Jeg afholder undervisning, oplæg og kurser efter aftale. Emne og form kan tilpasses den gruppe, det drejer sig om (fx personalegruppe eller uddannelsessted).

Jeg har specialviden om sammenhænge mellem krop og psyke - herunder bl.a. kroppen og nervesystemet i relation til stress og angst, polyvagal teori, brugen af meditation/mindfulness samt inddragelse af kroppen i terapi.

Send mig en besked her, hvis du vil høre nærmere.

Supervision

Jeg tilbyder individuel supervision af bl.a. kropsterapeuter, psykoterapeuter og lignende faggrupper. Supervision er et fagligt refleksions- og sparringsrum, hvor vi sammen undersøger nuancer og nye perspektiver på de sager, du tager op. Det kan være temaer eller problematikker, der går igen hos flere af dine klienter. Det kan også være specifikke cases, der rammer noget i dig, eller en følelse (fx usikkerhed eller frustration), du kommer i kontakt med i rollen som terapeut.

Formålet med supervision er, at du lærer dig sig selv bedre at kende og kan blive klogere på, hvordan du tackler diverse udfordringer i terapien, så du kan arbejde med en større indre ro og tryghed. Jeg kan bl.a. hjælpe dig med, hvordan du bruger det, du mærker på din inderside og i din krop som kompas for terapien, og hvordan du på en meningsfuld måde kan inddrage de dynamikker, der opstår mellem dig og din klient i terapien.

Hvis du arbejder som kropsterapeut, vil jeg som udgangspunkt særligt supervisere på de psykiske aspekter af de sager, du tager op.

Kontakt mig her, hvis du vil høre mere eller vil booke en tid til supervision.