Relationelle problematikker

Relationelle udfordringer kan opstå i parforhold, familier, mellem venner osv. Du kan fx opleve, at det er svært at kommunikere, og at I har svært ved at forstå hinanden, eller at der hurtigt opstår konflikter eller skænderier. Det kan også være, at du føler, at dine venner eller kolleger ikke kan lide dig eller ligefrem mobber dig, eller at du føler sig svigtet af den mor eller far, dit barn eller en anden nærtstående.

De fleste mennesker indgår i forskellige typer af relationer, og det er helt naturligt, at der sommetider opstår følelsesmæssige udfordringer med en partner, forælder, barn eller lignende. Det kan fx handle om svigt, skuffelse, jalousi, manglende respekt, vrede, aggression osv.

Vi mennesker har vi brug for hinanden og brug for at føle, at vi hører til i trygge sociale relationer. Den følelse kan opstå i forskellige sammenhænge og grupper, men det er også netop i relationen til andre mennesker, at vi kan blive i tvivl om vores værd, og om hvorvidt vi passer ind eller er elsket af andre. Denne tvivl er indbygget i os mennesker, fordi det fra et evolutionært perspektiv har været en fordel at gå op i, at andre synes godt om os. Det kan dog være rigtig hårdt, hvis tvivlen bliver trigget i de relationer, der er allervigtigst for os, og som burde give os tryghed og en følelse af at høre til.

Det er forskelligt, hvordan man reagerer, når man oplever, at andre på den ene eller anden måde vender en ryggen. Nogle bliver enormt kede af det og oplever stor skyld og skam, mens andre bliver vrede og skubber folk fra sig. Andre igen reagerer helt anderledes.

Relationelle udfordringer kan både stamme fra fortidige oplevelser og nutidige relationer. Hvis en bestemt følelse (fx vrede, skuffelse, forladthed) eller konflikt er tilbagevendende og/eller går i hårdknude, kan terapi være en stor hjælp. Det kan ofte være lettere for en udefrakommende at undersøge og forstå en dynamik mellem to eller flere mennesker og komme med forslag til, hvordan den kan forandres.

Du kan sagtens gå i individuel terapi og arbejde med dine relationelle problematikker, men det kan også være, at det giver mening for dig/jer at gå i terapi sammen. Man kan også starte i individuel terapi og senere invitere fx sin partner eller forælder til at deltage i en psykologsamtale. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om, hvordan jeg arbejder med relationelle problemer, eller hvis du vil bestille en tid til samtale. Du kan også selv booke en tid herunder.