Hvad er kropsterapi?

OBS: Der er i øjeblikket lukket for booking af kropsterapi.

Vores krop og psyke er uløseligt forbundet og påvirker gensidigt hinanden.

Tanker, følelser og tidligere erfaringer lagres i kroppen. Derfor kan psykiske udfordringer såsom stress, angst, traumer, undertrykte følelser eller uforløste konflikter manifestere sig ved fysiske symptomer som hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, anspændthed, uro, kvalme, skælven/rysten i brystet etc.

Det kan være vigtigt at lytte til kroppens signaler. Hvis man er disse overhørige, kan de give anledning til spændinger, smerter, inflammationstilstande, hjerte-kar sygdomme og andre mere alvorlige fysiske gener.


I kropsterapi behandles både fysiske symptomer og eventuelle psykiske udfordringer, der kan ligge til grund for de fysiske symptomer. Ved at fokusere på både krop, psyke og sammenhængene herimellem kan kropsterapi kaldes en holistisk behandlingsform.

Snarere end "blot" at symptomlindre er fokus i kropsterapi ofte at finde årsagen til, at du oplever de symptomer, du gør. Derfor oplever mange også, at kropsterapi er effektivt ift. at opnå langvarige forandringer.

Kropsterapi kan bl.a. have en positiv effekt på:

Stress

Psykisk anspændthed

Spændinger i muskler og led

Smertetiltande

Indre uro, sitren eller andet kropsligt ubehag

Hovedpine og migræne

Søvnbesvær

Konkret foregår kropsterapi på en briks, og behandlingsformen involverer forskellige greb og teknikker. Jeg arbejder med en kombination af bl.a. dybdegående og pulserende massage, beroligelse af nervesystemet, aktivering af lymfesystemet, akupressur og arbejde med åndedrættet.

Du kan læse mere om mine kropsterapeutiske behandlinger her.