Min terapeutiske tilgang

Når du taler med mig, kan du forvente at møde en nærværende, empatisk og anerkendende psykolog.

For at opnå den bedste effekt af terapien er det vigtigt, at du føler dig tryg og har lyst til at åbne op over for mig om det, der kan være vanskeligt at sige højt. Det er derfor min fornemmeste opgave at skabe et trygt rum omkring vores samtaler.

Indholdet af en samtale eller et forløb vil altid afhænge af, hvem du er, og hvilken problematik du kommer med. Vi taler indledningsvist om dine behov og forventninger og finder sammen ud af, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Jeg tror på, at jeg bedst kan hjælpe dig ved at være åben og nysgerrig på alle de aspekter af dine udfordringer, der dukker op og udfolder sig i vores samtaler. Jeg lader mig derfor inspirere af teorier, metoder og værktøjer fra forskellige psykologiske retninger. Det gælder bl.a. emotionsfokuseret og eksistentiel terapi samt CFT, NARM og SE.


Jeg har specialviden om sammenhænge mellem krop og psyke, som jeg ofte bringer i spil i terapien. Jeg kan derfor finde på at spørge ind til det, du oplever i kroppen, når vi taler sammen. Dine kropslige reaktioner kan være en anden indgang til at forstå det, der sker inde i dig, og de kan ofte belyse dine udfordringer fra et andet perspektiv, end dine tanker/din fornuft kan. Det vil dog ofte være relevant at undersøge både tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Jeg arbejder derfor ud fra et helhedsperspektiv, hvor der tages højde for alle tre niveauer.


Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er forpligtet til at efterleve de etiske principper for nordiske psykologer. Jeg har tavshedspligt, og vores samtaler er fortrolige.