Social angst

Ved social angst mærker man en intens frygt i bestemte eller alle sociale situationer, hvor der er andre til stede, som kan vurdere en. Angsten bygger på frygt for at blive negativt eller kritisk vurderet og kan medføre ekstremt stort ubehag ved at indgå i sociale sammenhænge. Det kan blive så anstrengende, at man forsøger at undgå situationer, der kan udløse ens angst. På den måde bliver angsten invaliderende, og det kan blive svært at passe sit arbejde eller skole.

De fleste kender til generthed eller ønsket om at præstere i bestemte sociale sammenhænge, men ved social angst er der tale om en mere alvorlig tilstand. Når man lider af social angst, er det ikke kun de sociale sammenhænge, der kan udløse angsten, men også tankerne om disse situationer.

Social angst kommer som regel til udtryk, når man er sammen med andre mennesker og har en fornemmelse af, at de vurderer de ting, man gør og siger. Man bliver enormt selvbevidst og tænker meget over, hvordan man ser ud, bevæger sig, taler osv. Social angst kan bl.a. komme til udtryk, når man skal sige noget i gruppesammenhænge, skal spise eller drikke sammen med andre eller gennemføre bestemte handlinger, imens andre kigger på en.


Symptomer på social angst

Ved social angst mærker man som regel overvældende bekymringer og frygt for, at andre tænker noget negativt om en. Man kan opleve, at angsten får en til at svede, ryste, få hjertebanken, tørhed i munden, rødme eller føle, at man skal besvime.

Udover at man frygter for ubehaget, der er forbundet med angsten, så frygter man også, at andre "opdager" eller "gennemskuer" en. Allerede inden man skal mødes med andre kan man være overvældet af følelser af, at det kommer til at gå galt. Man kan frygte, at man kommer til at ydmyge sig selv eller få et panikanfald.

De fleste med social angst fortæller ikke om deres angst til andre. Der kan være stor skam forbundet med angsten, eller man kan frygte, at andre ikke vil tage ens udfordringer seriøst. Det kan resultere i, at man isolerer sig og ikke får gode oplevelser med at være sammen med andre mennesker. Dette kan både forværre angsten for at møde andre, men også give anledning til følelser af ensomhed, modløshed eller depression.

Hvorfor opstår social angst?

Der findes ikke noget entydigt svar på, hvorfor man udvikler social angst. I nogle tilfælde kan angsten have rod i, at ens forældre har været overbeskyttende eller meget kritiske over for en i løbet af opvæksten. Social angst kan dog også opstå af andre grunde. Forskning tyder på, at både arv og miljø kan påvirke udviklingen af angsten.

Få hjælp til social angst

I terapi kan vi bl.a. undersøge, hvorfor du oplever angst i sociale sammenhænge. Vi kan også arbejde med, hvad du konkret kan gøre for at dulme angsten i de situationer, der er vanskelige for dig. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker hjælp til behandling af din angst.

Læs mere:

Panikangst

Generaliseret angst

Sygdomsangst