Sygdomsangst

Ved sygdomsangst eller helbredsangst er man plaget af en intens frygt for at være eller blive alvorligt syg. Man vil opleve, at ens tanker ofte centrerer om alvorlige sygdomme som fx kræft eller om død. Det kan også være en overvældende frygt for at blive psykisk syg. Det kan føles som om, tankerne er umulige at stoppe.

Hvad sker der, når man bliver angst?

Hvis du lider af sygdomsangst, kan du opleve at være meget fokuseret på kropslige fornemmelser. Du kan føle behov for at mærke efter i kroppen, og når du mærker små fysiske forandringer eller uregelmæssigheder i din krop, så kan det give anledning til en voldsom frygt for pludselig at blive syg eller dø.

Det, der sker i kroppen, er som regel, at et eller andet stimulus igangsætter en følelse af frygt. Et stimulus kan fx være en kortvarig stikkende fornemmelse i brystet eller noget, du har set, hørt eller læst om en sygdom. Stimulussen gør dig bange enten bevidst eller ubevidst. Det kan fx være tanker om "der er noget galt med mig", men det kan også være en mere instinktiv frygt, som skaber uro i kroppen. Frygten begynder at fremkalde symptomer som fx anspændthed, svimmelhed, tankemylder og hurtig hjertebanken. Når du registrerer disse, bliver du endnu mere angst. Kroppen går på den måde i alarmberedskab, hvor den producerer forskellige stresshormoner, som forværrer dine symptomer endnu mere.

Når man oplever angst, opstår der fysiske symptomer, som på en måde kan bekræfte en i, at der er noget galt i kroppen. Det er dog vigtigt at vide, at det er symptomer, som kroppen selv skaber under angstanfaldet, og som forsvinder igen efterfølgende. Man kan sige, at dit indbyggede trusselssystem går igang på baggrund af en falsk alarm.

Symptomer på helbredsangst

Symptomer på helbredsangst kan være ukontrollerbare bekymringer om, at man er eller bliver syg. Man kan være særligt optaget af kroppens signaler og frygte, at harmløse fysiske symptomer betyder, at man er ved at blive syg. Man kan også være overopmærksom på sine tanker og bekymre sig om, at de er ved at gøre én sindssyg. Nogle oplever en stærk trang til at opsøge information om sygdomme og om sundhed generelt. Sygdomsangst kan komme som angstanfald eller som en mere generel, konstant nervøsitet.

Ofte er det særligt tankerne om sygdom og ikke de faktiske symptomer, der er belastende. Man kan opleve et stort behov for beroligelse og forsikring om, at fx hjertet fungerer, som det skal. Selvom man bliver undersøgt og får bekræftet, at alt er, som det skal være, er det kun beroligende for en kort stund.

Det kan være rigtig hårdt at være belastet af sygdomsangst, hvis man godt kan se, at det rationelt ikke altid giver mening. Uanset hvor mange fornuftige ord, statistikker og testresultater, man har, er det ikke sikkert, at de kan overbevise angsten om, at der ikke er noget galt. Her kan det være vigtigt at vide, at fornuften og angstsystemet sidder i to forskellige dele af hjernen og "taler to forskellige sprog".

Hvorfor får man sygdomsangst?

Der kan være forskellige årsager til, at man udvikler sygdomsangst. Sygdomsangst kan opstå, hvis du eller nogle, du kender, har været alvorligt syg af kræft, en blodprop, hjerteproblemer eller andet. Der er mange mennesker, der har været alvorligt syge, som efterfølgende udvikler en eller anden form for angst.

Hvis man er meget stresset, kan man også udvikle sygdomsangst. Stress er ofte forbundet med en lang række fysiske symptomer, som også kan give anledning til angst for at være alvorligt syg eller tæt på at dø. Sygdomsangst kan også opstå, hvis man har tendens til at bekymre sig meget eller har et stort behov for kontrol. Det kan også være, at man har været udsat for et traume, er i en krise eller en følelsesmæssig konflikt. I disse tilfælde kan det være vigtigt både at arbejde med angsten, men også undersøge, hvad der ligger under angsten.

Få sygdomsangst behandling

Angst kan være så ubehageligt, at mange udvikler stor frygt for at opleve angst igen. Det kan blive en ond spiral, hvor frygten for angsten kan være med til at udløse angsten, som igen forværrer frygten for angsten osv. I terapi kan vi arbejde både med sygdomsangsten og angsten for angsten. Vi vil bl.a. undersøge og forsøge at forstå, hvorfor angsten opstår, og hvad du kan gøre, når du mærke den.

Læs mere:

Panikangst

Generaliseret angst

Social angst