Hvad kan du få hjælp til?

Jeg har specialviden om sammenhænge mellem krop og psyke og har derfor særlig viden inden for områder som stress, angst og traumer, hvor kroppen og nervesystemet spiller en central rolle.

Jeg har erfaring fra tidligere ansættelser, hvor jeg bl.a. har arbejdet med behandling af:

Stress

Angstlidelser (herunder panikangst, generaliseret angst, socialangst og sygdomsangst)

Depression

Kriser og traumer

Relationelle problematikker

Lavt selvværd

Tilbagevendende, overvældende eller diffuse følelser af fx tristhed, ensomhed eller magtesløshed.

Hvorfor opsøge en psykolog?

Der kan være mange forskellige årsager til, at man begynder at tale med en psykolog. Det kan både skyldes kendte og ukendte problematikker.

Det kan være, at du kan nikke genkendende til en af de specifikke udfordringer, der er fremhævet ovenfor, men det kan også være, at du oplever et mere udefinerbart problem eller en mere grundlæggende følelse af fx tristhed. Det kan også være, at du har lyst til at være nysgerrig på dig selv og dit liv. Eller at du ønsker en form for personlig udvikling. Uanset hvilken problematik, du står over for, er du velkommen til at kontakte mig. Intet er for stort eller småt.

Ofte kan de udfordringer, vi oplever i ét aspekt af vores liv, være forbundet med udfordringer i andre aspekter. Det kan derfor være vanskeligt at udpege én bestemt årsag til, at du oplever det, du gør. Det kan ikke desto mindre være vigtigt i terapi at undersøge netop årsagen til, at du tænker, føler eller mærker det, du gør. Derfor vil vi i terapien ofte undersøge og prøve at forstå, hvorfor du har det, som du har. Det er min erfaring, at det i sig selv kan medføre bedring at forstå årsagen, men også, at det er lettere at finde konkrete redskaber, du kan bruge i din hverdag, når vi kender kernen i din problematik.

Jeg vil altid tage en snak med dig om dine ønsker og forventninger til et forløb hos mig, og så finder vi sammen ud af, hvordan jeg kan hjælpe eller støtte dig på en måde, der er meningsfuld for dig.