Kriser og traumer

Traumer og kriser er to forskellige oplevelser eller tilstande, som har nogle fællestræk.

Hvad er et traume?

Et traume kan være en meget voldsom oplevelse som fx en biluheld, et overgreb eller et pludseligt dødsfald. Det kan også være mobning eller relationelle konflikter med en partner, et familiemedlem eller en ven. Traumer kan have stor indvirkning på dig, uanset om du har været udsat for det tidligt i dit liv, i din ungdom eller for nylig. Traumatiske oplevelser kan være enormt svære at tale om, og du kan opleve, at det virker umuligt at skulle komme videre efter et traume.

Hvad er en krise?

En krise kan være en meget svær periode i dit liv. Kriser kan opstå meget pludseligt på baggrund af specifikke hændelser som fx alvorlig sygdom eller dødsfald af en nærtstående, utroskab i dit parforhold eller andre oplevelser, der kan give en følelse af, at din verden går helt i stykker.

Kriser kan også opstå på baggrund af nogle store forandringer i dit liv. Det kan fx være, at du befinder dig i en overgangsperiode, hvor du skal flytte hjemmefra, vælge uddannelse og klare dig selv, eller at du er blevet forælder og har svært ved at finde dig til rette i den nye rolle og tilværelse. Det kan også være en "kvartlivskrise" eller "midtvejskrise", hvor du tager dit liv op til revision og begynder at overveje på et mere eksistentielt plan, om du egentlig lever det liv sådan, du gerne vil, og om du egentlig er lykkelig. Der kan være alle mulige ydre faktorer, der igangsætter overvejelser om, hvem du er, og hvem du gerne vil være, men kriser kan også opstå, uden du kan udpege den specifikke årsag til den.

Symptomer på traumer og kriser

Kriser og traumer kan give anledning til mange forskellige symptomer, som kan være både fysiske og psykiske.

Når man har været udsat for en traumatisk oplevelse, kan man opleve, at ens følelser virker mere overvældende, end de plejer, og at de svinger meget og hurtigt. Et traume kan også komme til udtryk som symptomer, der minder om angst, dvs. fx voldsom hjertebanken, hurtig og overfladisk vejrtrækning, svedige håndflader, muskelspændinger osv. Det kan være, at dit alarmberedskab er overaktiveret, så du føler, at kroppen hele tiden er på vagt, og det kan både gøre det svært at sove og at udføre almindelige hverdagsaktiviteter. Nogle kan opleve, at de har svært ved at mærke noget som helst. Det kan føles som om, der er lukket for adgang til kropslige fornemmelser eller følelser, og man kan føle sig helt tom. Din reaktion på et traume kan komme umiddelbart efter hændelsen, men nogle gange viser symptomerne sig først efter nogle uger, måneder eller år.

Symptomerne på en krise kan minde meget om symptomerne på et traume. og kan være både fysiske og psykiske. Ofte oplever man, at ens stressniveau er ekstremt højt, at tankerne farer rundt i hovedet på en, og at det er nærmest umuligt at finde ro. Man kan have en uvirkelighedsfornemmelse, være forvirret, ængstelig, vred, irritabel, trist, modløs, depressiv, føle skyld, skam, øget sårbarhed eller lignende. Man kan også opleve søvnløshed, kvalme hovedpine, ondt i maven og andre fysiske symptomer.

Få hjælp til at bearbejde et traume eller komme igennem en krise

Hvis du føler, at du har været udsat for en traumatisk oplevelse, eller går igennem en krise i dit liv, kan det være en stor hjælp at tale med en psykolog. I terapi kan vi bl.a. arbejde med dine symptomer og udfordringer og sammen finde en måde, hvorpå du kan arbejde med og rumme de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, du oplever i dit liv.

Du er meget velkommen til at tage kontakt til mig, hvis du har brug for hjælp. Hvis du akut har været udsat for en traumatisk begivenhed eller er havnet i en stor krise, så kan du sende mig en mail på psykolog@carolinedamgaard.dk og skrive "Akut" i emnefeltet. Så vil jeg forsøge at finde en tid til dig hurtigst muligt.