Håndtering af personlige oplysninger

Krypterede beskeder, videokonsultationer og journalisering lever op til kravene i EU's Persondatalov (GDPR).

Tavshedspligt

Som praktiserende psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening efterlever jeg de etiske principper for nordiske psykologer. Det betyder bl.a., at jeg har lovmæssig tavshedspligt, så alt, du fortæller mig under vores samtaler, er fuldt fortroligt og ikke bliver sagt videre. Der er enkelte undtagelser til tavshedspligten; jeg har underretningspligt til kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling eller for din eller andres sikkerhed.

Opbevaring af personlige oplysninger

For at kunne administrere fakturering og betaling, vil jeg bede om navn, adresse, tlf.nr. og e-mail, når du booker en samtale online, eller når vi mødes første gang. Dine oplysninger opbevares i et sikret system på min computer og kan kun videregives, såfremt du har givet samtykke til det.

Jeg skriver et journalnotat efter vores samtaler, og notaterne bliver opbevaret i et lukket system på min computer, hvor kun jeg har adgang til dem. Du kan til enhver tid bede om at se notaterne.


Jeg opbevarer dine personlige oplysninger i 5 år, hvorefter de bliver slettet fra mit system - med mindre du har brug for, at jeg gemmer notaterne længere.

Jeg kan modtage og videregive oplysninger ved behov

Hvis du giver samtykke til det, kan jeg modtage og videregive helbredsmæssige informationer fra og til din læge eller andre relevante personer. Hvis du har givet samtykke til det, kan jeg desuden videregive informationer til fx forsikring, arbejdsplads, kommune eller en anden tredjepart, der betaler for dine samtaler.

Hvis du er utilfreds med min håndtering af dine persondata, er du velkommen til at informere mig herom, og du kan klage ved at rette henvendelse til Datatilsynet.