Angst

Angst er en instinktiv reaktion i kroppen, som de fleste oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv. Angstreaktionen er vigtig, fordi den sikrer, at vi reagerer uden at tænke for meget over det, når vi føler os truet eller står over for en fare. Nogle oplever dog, at angsten opstår i hverdagssituationer, hvor der ikke er nogle reelle fare til stede. Det kan fx være i skolen, på arbejdet, i supermarkedet eller et helt fjerde sted. Her kan angsten opstå som en pludselig, overvældende reaktion, eller som en mere grundlæggende følelse af at være nervøs eller utryg. Hvis du oplever angst ofte eller meget voldsomt, kan det være enormt invaliderende, og selv hvis du er i stand til at undertrykke fornemmelserne i kroppen, er det meget energikrævende at gå rundt med angst. I de situationer kan det være en stor hjælp at arbejde med din angst sammen med en psykolog.

Mange forskellige ting kan udløse angst. Det kan være fornemmelser i kroppen (fx at dit hjerte slår hurtigere end normalt), noget du ser eller hører i dine omgivelser eller en tanke (fx "hvad nu hvis nogle gennemskuer mig"). Angst kan i nogle tilfælde være selvforstærkende, fordi man frygter den, og så kan "angst for angsten" pludselig udløse angst.

Der findes flere forskellige former for angst, og du kan læse mere under de udvalgte angstlidelser, jeg har listet herunder.

Panikangst

Generaliseret angst

Sygdomsangst

Social angst