Stress

Når vi bliver udsat for en belastning, reagerer kroppen og nervesystemet med en stressrespons: kamp, flugt eller frys. Stressresponsen er som udgangspunkt smart og vigtig for vores overlevelse. Den gør os i stand til at reagere hurtigt, hvis der fx kommer en bil kørende med retning lige imod os. Det er dog vigtigt, at kroppen falder til ro igen, når belastningen er borte.

Hvis vi oplever at være under et for stort eller langvarigt pres, bliver kroppen tappet for ressourcer. Man kan på den måde havne i en mere kronisk stresstilstand, hvor kroppen nærmest konstant er i alarmberedskab.

Hvad er symptomer på stress?

Mange oplever fysiske symptomer på stress. Det kan være hjertebanken og vejrtrækningsbesvær, uro og anspændthed i kroppen. Det kan også være træthed, hovedpine, trykken for brystet, ondt i maven, søvn- og koncentrationsbesvær. Stress kan også give psykiske symptomer som fx tristhed, angst/nervøsitet, irritabilitet, tankemylder, ubeslutsomhed og humørsvingninger.

Der kan være mange årsager til, at man fortsætter med at "køre på" i for højt tempo, selvom man mærker stresssymptomer. Det er dog vigtigt at lytte til disse symptomer. I langt de fleste tilfælde vil de nemlig forværres, hvis man ikke tager dem alvorligt.

Hvorfor får man stress?

Stress er en subjektiv oplevelse. Det betyder, at man ikke kan sige noget om, hvornår en belastning ud fra objektive kriterier er stor nok eller har varet længe nok til at kunne udløse stress. Den samme arbejdsbyrde kan hos nogle udløse stress og hos andre være en mild belastning.

Stress kan blive udløst af enkeltstående begivenheder (fx en flytning eller en stor arbejdsopgave) eller langvarige belastninger/ livsomstændigheder (fx høje forventninger fra en chef eller en konflikt med et familiemedlem).

Få hjælp til stress

I terapien fokuserer vi på, hvad du har brug for nu og her for at komme ned i gear, samt hvad du konkret kan gøre for at få ro i både krop og hoved. Derudover kan vi undersøge, hvad årsagen til, at du har udviklet stress, er. Når vi har forstået roden til dine udfordringer, kan vi lettere finde de løsningsstrategier, der fungerer for dig. På den måde kan du også blive opmærksom på, hvordan du undgår at blive ramt af stress igen i fremtiden.