Psykolog på Vesterbro

Mit navn er Caroline, og jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Jeg er en del af et hyggeligt lille klinikfællesskab tæt ved Kødbyen på Vesterbro, hvorfra jeg tilbyder samtaleforløb.

Det kan føles som et stort skridt at kontakte en psykolog, og derfor kan det også være rart at få aftalt en tid hurtigst muligt. Du er velkommen til selv at booke en tid eller kontakte mig, hvis vi sammen skal lægge en forløbsplan.

Hvad kan du få hjælp til?

Du er velkommen hos mig uanset, om du akut eller i længere tid har haft behov for hjælp til at arbejde med specifikke eller mere diffuse udfordringer i dit liv.


Jeg har specialviden om sammenhænge mellem krop og psyke, og jeg arbejder ud fra et helhedsperspektiv. Når du taler med mig, vil du derfor opleve, at jeg fokuserer på og spørger ind til både tanker og følelser, men også kropslige fornemmelser. Du kan læse mere om, hvorfor det kan være vigtigt også at inddrage kroppen i terapi her.

Jeg har erfaring med behandling af:

Stress

Angst

Kriser og traumer

Depression

Lavt selvværd

Relationelle problematikker

Tilbagevendende eller diffuse følelser (fx vrede, tristhed, ensomhed eller meningsløshed)

Hvordan foregår terapi hos mig?

Tryghed og tillid er forudsætninger for god terapi. Når du taler med mig, vil du derfor frem for alt blive mødt med anerkendelse og forståelse for de problematikker, du står over for.

Du kan desuden forvente, at vores samtaler tager udgangspunkt i dine behov, og at vi sammen finder ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig. Jeg lader mig inspirere af forskellige terapeutiske retninger, som du kan læse om under Min terapeutiske tilgang, men jeg tilpasser altid terapien efter dit behov.

Jeg har tavshedspligt, og vores samtaler er fortrolige. Terapien er derfor et frit rum, hvor der er plads til alle de tanker, følelser og oplevelser, som kan være svære at tale med andre om.